Algemene voorwaarden

Standaard wordt de verhuis opgehaald door de chauffeur. De klant zorgt voor voldoende handen bij in- & uitladen op beide locaties. Wij kunnen, indien de klant dit wenst, zorgen voor helpers aan de tarieven vermeld in onze prijsindicatie. De tarieven van de chauffeur zijn inbegrepen. 

De chauffeur blijft op de vrachtwagen staan en geeft instructies.  Het is hem niet toegestaan de vrachtwagen onbeheerd achter te laten. Op de vrachtwagen staan goederen van andere klanten en door zijn aanwezigheid wordt ontvreemding vermeden. 

Er wordt in groepage gereden. Hierop zijn ook de prijzen berekend.

Verder checkt de chauffeur de inventarislijst van de klant zodat er geen vergissingen gebeuren. En als laatste en niet de minste reden, hij zorgt ervoor dat de vrachtwagen oordeelkundig en stabiel wordt geladen.

Bijzonder belangrijk is dat alles perfect is ingepakt en voorzien van de persoonlijke gegevens (naam en mobiel nummer).  Alle items dienen te worden vermeld op een stocklijst. De klant ontvangt een in te vullen Excelbestand Eveneens bezorgen wij de klant onze ‘aanbevelingen voor een geslaagde verhuis’. Wij raden aan deze nauwgezet op te volgen!

Het gebruik van kripfolie (rekfolie), bubbelfolie en andere verpakkingsmaterialen zoals stevige kartonnen dozen bevelen wij ten zeerst aan. Dit vermijdt dat de goederen gaan schuiven tijdens de rit. Ook de kwaliteit van de kartonnen dozen is niet onbelangrijk. Gebruik bij voorkeur dubbelwandige kartonnen dozen van dezelfde afmetingen. Vermijd dat kartonnen dozen inzakken door oordeelkundig in te pakken. Wilt u uw verhuis op pallets plaatsen? vraag ons dan om raad! Losse stukken (zoals aftrekkers/vloer- en raamtrekkers, stelen van harken, spades, schoppen, en dergelijke) moeten worden samengebonden en bij voorkeur in bubbelfolie worden ingepakt. Wasmachine & droger worden beschermd met verhuisdekens. 

Bij (langdurige) opslag dienen meubels, salon, enz. degelijk te worden verpakt in bubbelfolie.

Bij twijfel: vraag ons om raad! Wij zijn er om u te helpen met woord en daad! 

De klant dient (tenzij anders bepaald):

  • Voldoende mensen te voorzien voor opladen/afladen.
  • Parkeervergunning en signalisatie bij de gemeentediensten aan te vragen.
  • Voldoende plaats te voorzien voor de deur om ruim te kunnen parkeren om het opladen/afladen vlekkeloos te laten verlopen.
  • Het overladen te organiseren wanneer parkeren bij de woning totaal niet mogelijk is door o.m. obstakels door wegenwerken, slechte verharding van de ondergrond, bomen en struiken, te kleine straten, te weinig draaicirkel, verboden inrijden, enz.


Niet inbegrepen in de prijsaanbieding (tenzij anders bepaald):

  • Ladderlift(en).
  • Toeslag(en) lage-emissiezone in steden.


Verzekering transporten
: De goederen zijn verzekerd voor CMR en internationaal transport bij LA BALOISE. Dit is geen goederenverzekering. De klant kan zijn inboedel laten verzekeren tegen alle risico’s, namelijk: diefstal, beschadiging, verlies, brand, enz.  hetzij via de eigen verzekeraar hetzij via onze bemiddeling. De AR-verzekering moet minimum 7 werkdagen voor de aanvang van de rit worden afgesloten. LGS SLU is niet gespecialiseerd in het vervoer van levende planten en zijn hiervoor niet uitgerust. Bijgevolg aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid m.b.t. het vervoer hiervan. De klant kan planten meegeven op eigen risico.

Verzekering opslag: de loods is verzekerd voor gebouw en inboedel bij ZURICH-SEGURO DE PYMES en bij ZURICH voor Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA) en BA Opslag. 

Toepasselijk recht en geschillen 

  • Op de algemene voorwaarden is het Spaans recht van toepassing. 
  • Ingeval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement van Alicante bevoegd, zijnde de Rechtbank van Eerste Aanleg, de Rechtbank van Koophandel of het Vredegerecht van Alicante.